در صورت حساس بودن پوست، باید از چه نواری استفاده کرد؟
در صورت حساس بودن پوست، باید از چه نواری استفاده کرد؟

سطح بدون پرز و صیقلی لایه مشبک، ایجاد اصطکاک کرده و همچنین استفاده طولانی مدت (به دلیل عدم احساس رطوبت و در نتیجه خشک بودن رویه) ممکن است باعث تحریک پوست های حساس گردد.

لذا توصیه می شود تعویض نوار کم تر از ۴ ساعت صورت پذیرد و یا از نوارهای کتانی تافته که مناسب پوست های حساس می باشد استفاده گردد که علاوه بر مزایای نوار مشبک لطافت را نیز به همراه دارد.

Share ۱۴۵۳
ثبت نظر شما